Η επέμβαση πραγματοποιείται από Πλαστικό Χειρουργό

Ο Δρ. Βάλβης Παντελής είναι αυτός που τοποθετεί ακόμη και το τελευταίο τριχοθυλάκιο για το βέλτιστο αποτέλεσμα.