24 Χρόνια Πείρας & Εξειδίκευσης

Με περισσότερες από 20.000 πετυχημένες Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών σε Ελλάδα, Ιταλία Αγγλία & Μάλτα.