Αυτόλογη Μεσοθεραπεία – Athens Nip Tuck

Αυτόλογη Μεσοθεραπεία – Athens Nip Tuck

Ο Πλαστικός Χειρουργός Μεταλληνός Ιωάννης μιλά στο Athens Nip Tuck και μας ενημερώνει για την Αυτόλογη Μεσοθεραπεία.

Read more