Καθημερινά: 9:00 – 22:00, Σάββατο 9:00 – 16:00
Τ.: 210 729 4440, 1 | Δ.: Κων. Βεντήρη 7, Αθήνα | Ε: info@lasertouch.gr

Καθημερινά: 9:00 – 22:00, Σάββατο 9:00 – 16:00

Ανισομαστία – Ασυμμετρίες Μαστών

Ανισομαστία – Ασυμμετρίες Μαστών
anisomastia_laser_touch

Με το όρο ανισομαστία εννοούμε την ασυμμετρία στο μέγεθος, στο σχήμα, και στη θέση των δύο μαστών ή/και της θηλής. Η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή παλαιότερα και ως σύνδρομο της αμαζόνας.

Η ανισομαστία μπορεί να είναι ελάχιστη και να περνάει τελείως απαρατήρητη (άλλωστε ποτέ δεν υπάρχει η απόλυτη συμμετρία), ή να φτάνει σε πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των μαστών με ψυχολογικές επιπτώσεις στη γυναίκα.

Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το μισό γυναικείο πληθυσμό εμφανίζει μορφολογικές διαφορές των μαστών χωρίς όμως σημαντικό αισθητικό αντίκτυπο. Στην πράξη η κατάσταση αυτή είναι συνήθως εμφανής και χρειάζεται χειρουργική διόρθωση όταν η διαφορά είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1 νούμερο μεγέθους στηθόδεσμου.

Υπολογίζεται ότι το 5,2% των αισθητικών επεμβάσεων στους μαστούς γίνονται για τη διόρθωση της ανισομαστίας.

Οι αιτίες του φαινομένου μπορεί να είναι συγγενείς (από τη γέννηση) ή επίκτητες. Κάποιες σπάνιες αλλά σημαντικές καταστάσεις όπως το σύνδρομο Poland πρέπει να διαγνωστούν από τον πλαστικό χειρουργό καθώς εμφανίζονται σαν ανισομαστία αλλά μπορεί να συνυπάρχει έλλειμμα υποδόριου λίπους, απουσία τμήματος του μείζονος θωρακικού μυ (στερνική μοίρα), υποπλασία πλευρών και υποπλασία άνω άκρου.

Η σύγχρονη ταξινόμηση των ανισομαστιών είναι μορφολογική, εστιάζει στην εμφάνιση των μαστών και την ενδεδειγμένη θεραπεία. Ανάλογα με το μέγεθος των δύο μαστών (φυσιολογικό, υπερτροφικό ή υποπλαστικό) και τη σύγκριση μεταξύ τους γίνεται η κατηγοριοποίηση όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή Ενδεικνυόμενη θεραπεία
Ασυμμετρία με υπερτροφία και των δύο μαστών.

Μειωτική Μαστών.

Υπερτροφία του ενός μαστού με φυσιολογικό μέγεθος του άλλου.

Μειωτική του υπερτροφικού μαστού και μαστοπηξία του άλλου.
Υπερτροφία του ενός μαστού με υποπλασία ή πλήρη απουσία του άλλου. Μειωτική του υπερτροφικού μαστού και αυξητική του υποπλαστικού.
Σύνδρομο Poland (υποπλασία ή πλήρης απουσία του ενός μαστού με φυσιολογικό τον άλλο). T.R.A.M. Flapμε χρήση ή όχι ενθέματος ή LattisimousDorsiFlap και υποχρεωτική χρήση ενθέματος. Σήμερα, προτιμητέα μέθοδος είναι αυξητική σε συνδυασμό με λιποπρόσθεση.
Ασυμμετρία με υποπλασία και των δύο μαστών. Αυξητική μαστών με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα.
Υποπλασία του ενός μαστού με πτώση του άλλου. Αυξητική του ενός μαστού και μαστοπηξία του άλλου.

 

Στις περιπτώσεις συγγενούς ανισομαστίας, ο πλαστικός χειρουργός συνιστά την αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των μαστών πριν την οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση. Έτσι, η κατάλληλη ηλικία για την χειρουργική αποκατάσταση της ανισομαστίας είναι αμέσως μετά την ήβη (περίπου 17-18 χρονών).

Ανισομαστία με μεγαλομαστία (υπερτροφικοί μαστοί). Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από μειωτική μαστών άμφω.
Ανισομαστία με μεγαλομαστία (υπερτροφικοί μαστοί).
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από μειωτική μαστών άμφω.
Ανισομαστία με υπερτροφία του αριστερού μαστού και φυσιολογικό μέγεθος του δεξιού. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από μειωτική στον υπερτροφικό μαστό και μαστοπηξία (για ανόρθωση) του άλλου.
Ανισομαστία με υπερτροφία του αριστερού μαστού και φυσιολογικό μέγεθος του δεξιού.
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από μειωτική στον υπερτροφικό μαστό και μαστοπηξία (για ανόρθωση) του άλλου.
Ανισομαστία με υπερτροφία του αριστερού μαστού και υποπλασία του δεξιού. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από μειωτική του υπερτροφικού μαστού και αυξητική του υποπλαστικού.
Ανισομαστία με υπερτροφία του αριστερού μαστού και υποπλασία του δεξιού.
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από μειωτική του υπερτροφικού μαστού και αυξητική του υποπλαστικού.
Ανισομαστία με υποπλασία του δεξιού μαστού και φυσιολογικό μέγεθος του αριστερού. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από αυξητική του υποπλαστικού μαστού.
Ανισομαστία με υποπλασία του δεξιού μαστού και φυσιολογικό μέγεθος του αριστερού.
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από αυξητική του υποπλαστικού μαστού.
Ανισομαστία με υποπλασία και των δύο μαστών, σωληνωτό σχήμα αριστερού μαστού. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από αυξητική με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα και περιθηλαία μαστοπηξία αριστερά.
Ανισομαστία με υποπλασία και των δύο μαστών, σωληνωτό σχήμα αριστερού μαστού.
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από αυξητική με διαφορετικού μεγέθους ενθέματα και περιθηλαία μαστοπηξία αριστερά.
Ανισομαστία με υποπλασία του ενός μαστού και πτώση του άλλου. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από αυξητική του ενός και μαστοπηξία του άλλου μαστού
Ανισομαστία με υποπλασία του ενός μαστού και πτώση του άλλου.
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από αυξητική του ενός και μαστοπηξία του άλλου μαστού
Αυξητική μαστών με λιποπρόσθεση στον κατώτερο πόλο του αριστερού μαστού για να «γεμίσει» και να επιτευχθεί συμμετρία.
Αυξητική μαστών με λιποπρόσθεση στον κατώτερο πόλο του αριστερού μαστού για να «γεμίσει» και να επιτευχθεί συμμετρία.
αυξητική αμφοτεροπλεύρως (μεγαλύτερο δεξιά), περιθηλαία μαστοπηξία αριστερά και λιποπρόσθεση στον κάτω πόλο των μαστών αμφοτεροπλεύρως.
Αυξητική αμφοτεροπλεύρως (μεγαλύτερο δεξιά), περιθηλαία μαστοπηξία αριστερά και λιποπρόσθεση στον κάτω πόλο των μαστών αμφοτεροπλεύρως.
Μικρά ανισομαστία με τοποθέτηση ενθεμάτων, μαστοπηξία και λιποπρόσθεση στον αριστερό μαστό.
Μικρά ανισομαστία με τοποθέτηση ενθεμάτων, μαστοπηξία και λιποπρόσθεση στον αριστερό μαστό.

Σε κάποιες περιπτώσεις η ανισομαστία είναι πολύ μικρή (μικρότερη από ένα μέγεθος στηθόδεσμου), αλλά αυτό μπορεί να απασχολεί μία γυναίκα που την ενδιαφέρει η λεπτομέρεια και επιθυμεί να τη διορθώσει. Οι προαναφερθείσες τεχνικές δεν προσφέρονται για πολύ μικρές ασυμμετρίες. Εδώ ο πλαστικός χειρουργός εφαρμόζει την σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική μέθοδο της λιποπρόσθεσης.

Σε αυτή γίνεται αναρρόφηση λίπους μέσα από μία οπή 2-3 χιλιοστών από περιοχές του σώματος που συχνά θέλουμε να αφαιρέσουμε λίπος (πχ κοιλιά, “ψωμάκια”) και το λίπος αυτό το προσθέτουμε στον μικρότερο μαστό. Με αυτή την τεχνική μπορούμε να διορθώσουμε ακόμα και τις πολύ μικρές διαφορές που συνήθως περνούν απαρατήρητες, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα απόλυτης συμμετρίας.

Ιδιαίτερη περίπτωση ασυμμετρίας αποτελεί ο “σωληνωτός μαστός”. Είναι μία σπάνια διαταραχή της μορφολογίας του μαστού κατά την ανάπτυξή του. Ο σωληνωτός μαστός εμφανίζει μικρή βάση, υποπλασία, υψηλή και μικρή υπομάστια πτυχή, και προβολή με διάταση της θηλαίας άλω. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και ο πλαστικός χειρουργός καλείται να διορθώσει τη μορφολογία, το μέγεθος και τη συμμετρία των μαστών με διάφορες τεχνικές ανάλογα με την περίπτωση.

Σωληνωτός μαστός. Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από χειρουργική διόρθωση και αυξητική άμφω.
Σωληνωτός μαστός.
Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα μετά από χειρουργική διόρθωση και αυξητική άμφω.

Επίκτητες ανισομαστίες εμφανίζονται σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα μετεγχειρητικά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μερική ή ολική μαστεκτομή. Η συμβολή του πλαστικού χειρουργού σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καταλυτική, για την αποκατάσταση των ασυμμετριών ή και την πλήρη αποκατάσταση του μαστού στην ολική μαστεκτομή.

Σε κάθε περίπτωση, ο πλαστικός χειρουργός έχει την δυνατότητα με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών να διορθώσει όλες τις ασυμμετρίες και τις ατέλειες που εμφανίζονται στους μαστούς συμβάλλοντας στη δραστική βελτίωση της εμφάνισης της γυναίκας καθώς και την άμεση θετική αλλαγή στην ψυχολογίας της.

Μαστοπηξία αριστερά και αυξητική δεξιά και λιποπρόσθεση.
Μαστοπηξία αριστερά και αυξητική δεξιά και λιποπρόσθεση.

Κουραντζής Στέφανος

Πλαστικός Χειρουργός

Μοιράσου:

Σχετικά Άρθρα

Αγαπάμε 
Προστατεύουμε 
Φροντίζουμε 
το δέρμα μας.

Και αυτό μας το ανταποδίδει.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού ενημέρωσης με εξειδικευμένο ιατρό χωρίς χρέωση

*Με 25 έτη πείρας, 35.000 πελάτες & την μεγαλύτερη ιατρική ομάδα, έχετε πρόσβαση σε περισσότερες από 80 σύγχρονες θεραπείες αισθητικής δερματολογίας & πλαστικής χειρουργικής.

Ονοματεπώνυμο*
Email*
Τηλέφωνο
Επιλέξτε Κατηγορία*
Από πού μάθατε για τη Laser Touch;
Σχόλια
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα*

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο Newsletter της Laser Touch για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα & τις προσφορές μας. Κερδίστε 15% έκπτωση στην επόμενή σας συνεδρία!

Μπορείτε να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Scroll to Top
Scroll to Top